Analiza Plam Krwawych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Analiza Plam Krwawych

Analiza Plam Krwawych

ZAKRES CZYNNOŚCI CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTY Z ZAKRESU PLAM KRWAWYCH      

 • ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych
 • przeprowadzanie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych)
 • współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna)
 • typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych
 • dokonanie pomiarów i obliczeń śladów krwi oraz jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego

 

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty z analizy plam krwawych jest opisany w "Wytycznych prowadzenia czynności ze specjalności ANALIZA PLAM KRWAWYCH nr BJ Z5 W-3.

Powołanie do czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych wymaga sporządzenia pisma o powołaniu go do czynności, w którym jasno należy określić cel jego uczestnictwa w czynnościach wynikających z jego zakresu zadań np.: "Ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych na potrzeby ustalenia mechanizmu powstania śladów krwawych"

 

Certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności do prawidłowego ujawnienia i zabezpieczenia śladów krwi na miejscu zdarzenia. Z czynności przeprowadzonych w ramach oględzin sporządza sprawozdanie, które zawiera jasny i czytelny opis wszelkich czynności przez niego przeprowadzonych.

Certyfikowany specjalista z analizy plam krwawych nie sporządza sprawozdań z czynności, w których nie uczestniczył osobiście.

 • Kalkulacja źródła padania i wyznaczenie odległości źródła krwi.
  ANALIZA PLAM KRWAWYCH
 • ANALIZA PLAM KRWAWYCH
 • ANALIZA PLAM KRWAWYCH
 • ANALIZA PLAM KRWAWYCH