Zespół Techniki Kryminalistycznej

ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

Zespół funkcjonuje w LK KWP od 1 maja 2018 roku i liczy 5 techników kryminalistyki.

Główne zadania zespołu to :

 

 • Wykonywanie zadań służbowych zgodnie z normą PN-EN  ISO/IEC  17025 i zapisami Księgi Jakości i procedur systemowych aktualnie obowiązujących.
 • Udział w oględzinach miejsc zdarzeń i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa..
 • Pomoc przy daktyloskopowaniu osób i zwłok oraz pobieraniu materiału porównawczego do badań.
 • Wykonywanie czynności badawczych/technicznych w zakresie uprawnień potwierdzonych w karcie kompetencji, na rzecz opinii kryminalistycznych na wstępnym etapie opracowywania opinii.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach naukowych, sympozjach z zakresu techniki kryminalistycznej.
 • Przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych dla techników kryminalistyki garnizonu łódzkiego.
 • Merytoryczny nadzór nad pracą techników kryminalistyki garnizonu łódzkiego.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi tj. sądy, prokuratury, żandarmeria wojskowa, izby celne, uczelnie wyższe, instytuty naukowo badawcze.

​​​

 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ