Pracownia Badań Wypadków Drogowych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Wypadków Drogowych

Zakres badań.

 1. Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie:
  • akt sprawy.
  • śladów na odzieży.
  • uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
 2. Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tarcz tachografów, przewodów hamulcowych,  itp.).
 3. Określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów znalezionych na miejscu zdarzenia.
 4. Badania śladów środków transportu (opon, kół, płóz, gąsienic itp.).

Wykaz procedur badawczych:

 • Procedura: "Badania elementów i zespołów pojazdów" nr Pb 9/05/Wyp. Wydanie IV z dnia 14.11.2014r.
 • Procedura: "Analiza zderzeń pojazdów" nr Pb 10/05/Wyp. Wydanie IV z dnia 14.11.2014r.