Pracownia Badań Mechanoskopijnych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Mechanoskopijnych

Mechanoskopia (gr. „mechane” = maszyna, narzędzie + „skopeo” = patrzę) - dział kryminalistyki obejmujący ogół sposobów, metod i środków służących do ujawniania, zabezpieczania i badania w celach identyfikacyjnych niektórych śladów, które powstały w wyniku wzajemnego, mechanicznego oddziaływania na siebie przedmiotów, narzędzi i płaszczyzn stałych, oraz ustalania tożsamości narzędzi przestępstw na podstawie pozostawionych przez nie śladów.

W pracowni mechanoskopii LK KWP w Łodzi pracuje siedmiu biegłych oraz jeden pracownik techniczny. Pracownia wykonuje badania w oparciu o procedury badawcze Pb-7/05/Mech, Pb-8/05/Mech oraz metodyki badawcze i wytyczne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Zakres badań pracowni mechanoskopii
1. Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia.
2. Badanie mechanicznych urządzeń zamykających.
3. Badanie autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach.
4. Badanie identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów.
5. Badanie identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów.
6. Określenie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.
7. Określenie, czy przedmioty stanowiły całość.
8. Określenie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
9. Badanie plomb i plombownic.
10. Identyfikacja maszyn (matryc i głowic) do produkcji płyt CD.
11. Badanie monet i wyrobów jubilerskich.

 

  • Badania identyfikacyjne śladów działania narzędzi
    Badania identyfikacyjne śladów działania narzędzi
  • Stanowisko do badań elektroniki samochodowej
    Stanowisko do badań elektroniki samochodowej
  • Badania numerów identyfikacyjnych pojazdów
    Badania numerów identyfikacyjnych pojazdów