Pracownia Badań Zapisów Wizualnych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Zapisów Wizualnych

Zakres typowych czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych określa Decyzja nr 85 z dnia 21.04.2016 r. Dyrektora CLKP.

Zakresy czynności biegłego

 1. Ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi.
 2. Określanie techniki fotograficznej wykonania zdjęcia i sposobu jego obróbki.
 3. Analiza obrazu w celu ustalenia: jego zawartości, miejsca, z którego został wykonany jego zapis, śladów montażu,
 4. Wnioskowanie o urządzeniach rejestrujących na podstawie zapisu obrazu.
 5. Identyfikacja przedmiotów  na podstawie zarejestrowanego obrazu.
 6. Fotogrametria.
 7. Analiza zapisu wizualnego.
 8. Ocena sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz.
 9. Ocena poprawności sporządzonych zapisów obrazu,
 10. Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty.

Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty

 1. Sporządzanie kopii, stopklatek, konwersji i korekty jakości/czytelności zapisów wizualnych.
 2. Przeglądanie zawartości, wstępne typowanie.
 3. Rejestracja foto, wideo.