Pracownia Badań Informatycznych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Informatycznych

Zakres typowych czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych określa Decyzja nr 85 z dnia 21.04.2016 r. Dyrektora CLKP.

Typowe zakresy czynności biegłego

 1. Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 2. Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci,
 3. Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
  • ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.:pornografia, erotyka, przemoc, itp.),
 4. Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w pkt. 3,
 5. Badania telefonów GSM - odczyt danych z pamięci i kart SIM,
 6. Zakres czynności certyfikowanego specjalisty.

Typowe zakresy czynności certyfikowanego specjalisty

 1. Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków,
 2. Wykonywanie kopii nośników danych,
 3. Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych,
 4. Przeglądanie plików i wstępna selekcja,
 5. Konwertowanie.