Pracownia Badań Antroposkopijnych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Antroposkopijnych

Zakres typowych czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych określa Decyzja nr 85 z dnia 21.04.2016 r. Dyrektora CLKP.

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty

  1. Odtwarzanie wyglądu osoby na podstawie opisu słownego świadka.
  2. Odtwarzanie wyglądu przedmiotu na podstawie opisu słownego świadka.

 

  • Przykładowy portret pamięciowy.
    Przykładowy portret pamięciowy.