Pracownia Badań Traseologicznych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Traseologicznych

Wykaz procedur badawczych:

Procedura: "Identyfikacja traseologiczna"  nr Pb-6/12/Tras wydanie V z dnia 01.12.2016r.

 

Pracownia Badań Traseologicznych zajmuje się badaniami porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji.

Zakres badań:

  • Badania oceniająco-typujące śladów obuwia, pod kątem przydatności badań identyfikacyjnych,

  • Badania porównawcze śladów obuwia z odpowiednim materiałem porównawczym,

  • Badania porównawcze śladów opon z odpowiednim materiałem porównawczym,

  • Badania identyfikujące bezpośrednio człowieka na podstawie odwzorowań śladów stóp odzianych lub bosych na każdym podłożu,

  • Badania porównawcze tropów zwierząt (łapy, kopyta itp.).

W celu zapewnienia wysokiej jakości wydawanych opinii wykonywane są one na podstawie procedur badawczych oraz metodyki prowadzenia badań traseologicznych. Ponadto kompetencje personelu są weryfikowane poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie oraz uczestnictwo w testach organizowanych przez Europejską Sieć Laboratoriów Nauk Sądowych (ENFSI).