Pracownia Badań Daktyloskopijnych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Daktyloskopijnych

Wykaz procedur badawczych:
 • Procedura: "Identyfikacja daktyloskopijna"  Pb-05/04 Daktyl wydanie VIII z dnia 22.09.2015 r.  Akredytacja PCA Nr AB 1422
 • Procedura: "Badania daktyloskopijne - wizualizacja śladów" Pb-14/15/Daktyl wydanie III z dnia 19.01.2018 r. Akredytacja PCA Nr AB 1422
 • Procedura: "Badania śladów rękawiczek"   Pb-13/11/Daktyl wydanie III z dnia 30.06.2015 r

KATALOG METOD AKREDYTOWANYCH

 1.  Badania wizualne – optyczna metoda ujawniania śladów polegająca na szczegółowej obserwacji powierzchni materiału badawczego, ewentualnie przy użyciu optycznych przyrządów powiększających, w celu stwierdzenia występowania śladów, przy wykorzystaniu różnych technik oświetlania powierzchni oraz różnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego, w miarę potrzeby przy użyciu odpowiednich filtrów oględzinowych. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-1/15/Daktyl
 2. DFO – chemiczna metoda ujawniania śladów na podłożach chłonnych, polegająca na reakcji związku 1,8-diazafluoren-9-on z aminokwasami, będącymi składnikami substancji potowo-tłuszczowej. W wyniku zachodzącej reakcji powstaje produkt wykazujący fluorescencję przy wzbudzeniu promieniowaniem o długości fali około 505-530 nm. Ślady widoczne są przy wykorzystaniu pomarańczowego filtra oględzinowego. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-2/15/Daktyl
 3. Ninhydryna – chemiczna metoda ujawniania śladów na podłożach chłonnych, polegająca na reakcji związku 2,2 - dihydroxyhydrinden-1,3-dion z aminokwasami, będącymi składnikami substancji potowo-tłuszczowej. W wyniku zachodzącej reakcji powstaje barwny produkt zwany purpurą Ruhemanna. Ujawnione ślady są barwy fioletowej i są widoczne w świetle białym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-3/15/Daktyl
 4. 1,2–IND – chemiczna metoda ujawniania śladów pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na podłożach chłonnych, bazująca na reakcji związku 1,2-indanedione z aminokwasami, będącymi składnikami substancji potowo-tłuszczowej. W wyniku zachodzącej reakcji powstaje produkt wykazujący fluorescencję przy wzbudzeniu światłem o długości fali około 505-530 nm. Ślady widoczne są przy wykorzystaniu pomarańczowego filtra oględzinowego. Dodatek do roztworu roboczego chlorku cynku powoduje zwiększenie intensywności fluorescencji śladów. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-4/15/Daktyl
 5. Polimeryzacja cyjanoakrylanów – metoda ujawniania śladów potowo–tłuszczowych na podłożach niechłonnych lub chłonnych o dużej gładkości (błyszczących), polegająca na reakcji polimeryzacji estrów kwasu cyjanoakrylowego. Katalizatorem procesu polimeryzacji jest woda oraz inne składniki substancji potowo-tłuszczowej. Efekty ujawniania śladów widoczne są w postaci białoszarego trwałego osadu. Większy kontrast ujawnionych śladów można uzyskać stosując barwniki fluorescencyjne lub proszki daktyloskopijne. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-5/15/Daktyl
 6. Proszki daktyloskopijne – fizyczna metoda ujawniania śladów pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na różnego rodzaju niechłonnych lub semiporowatych powierzchniach, służąca także do kontrastowania śladów ujawnionych metodą cyjanoakrylową. Metoda ta oparta jest na zjawisku adhezji (przylegania) cząstek proszku do wody i składników tłuszczowych substancji tworzącej ślad. Proszki daktyloskopijne oferowane są jako produkty gotowe do użycia. Podstawowy podział wyróżnia proszki ferromagnetyczne i klasyczne. Dodatkowo proszki zawierające barwniki fotoluminescencyjne określane są jako proszki fluorescencyjne. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-6/15/Daktyl
 7. Wet Powder – metoda stosowana do ujawniania śladów daktyloskopijnych pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na różnego rodzaju niechłonnych powierzchniach klejących. Ujawnione ślady są widoczne w świetle białym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-7/15/Daktyl
 8. Small Particle Reagent (SPR) – metoda stosowana do ujawniania śladów potowo-tłuszczowych na niechłonnych powierzchniach mokrych lub do kontrastowania śladów na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami tłustymi, smarami, artykułami spożywczymi. Ujawnione ślady widoczne są w świetle białym. Metoda skuteczna/zalecana do ujawniania śladów na powierzchniach takich jak np. papiery woskowane, ceramika, przedmioty pokryte farbami i lakierami itp. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-8/15/Daktyl
 9.  Amido Black (Czerń Amidowa) – chemiczna metoda stosowana do kontrastowania krwawych śladów na podłożach chłonnych, niechłonnych oraz semiporowatych. Czerń amidowa reaguje z białkami będącymi składnikami osocza krwi oraz innych płynów ustrojowych. W wyniku reakcji tworzy się barwny związek kompleksowy, a ślady ujawniają się w postaci ciemnoniebieskich odwzorowań, widocznych w świetle białym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-9/15/Daktyl
 10. Hungarian Red (Czerwień węgierska) - chemiczna metoda stosowana do kontrastowania krwawych śladów na podłożach chłonnych, niechłonnych oraz semiporowatych. Czerń amidowa reaguje z białkami będącymi składnikami osocza krwi oraz innych płynów ustrojowych. W wyniku reakcji tworzy się barwny związek kompleksowy, a ślady ujawniają się w postaci purpurowych odwzorowań, widocznych w świetle białym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-10/15/Daktyl
 11. DMAC - metoda stosowana do ujawniania śladów daktyloskopijnych pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na podłożach chłonnych i termoczułych. Ujawnione ślady są widoczne w świetle niebieskozielonym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-11/15/Daktyl
 12. Thermanin - metoda stosowana do ujawniania śladów daktyloskopijnych pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na podłożach chłonnych  i termoczułych. Ujawnione ślady są widoczne w świetle białym. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-12/15/Daktyl
 13.  BasicYellow 40 – jest barwnikiem mającym własności fluorescencyjne, intensywnie absorbowanym przez polimer cyjanoakrlanów. Wykazuje on fluorescencję przy wzbudzeniu promieniowaniem w zakresie 350-505 nm. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-13/15/Daktyl
 14. Ardrox - jest barwnikiem mającym własności fluorescencyjne, intensywnie absorbowanym przez polimer cyjanoakrlanów. Wykazuje on fluorescencję przy wzbudzeniu promieniowaniem w zakresie UV. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-14/15/Daktyl
 15. Safranina O - jest barwnikiem mającym własności fluorescencyjne, intensywnie absorbowanym przez polimer cyjanoakrlanów. Wykazuje on fluorescencję przy wzbudzeniu promieniowaniem w zakresie 500 nm. Instrukcja badawcza HLJ-Pb-14-Ib-15/15/Daktyl


Dopuszcza się stosowanie innych metod wizualizacji śladów (nie wymienionych w powyższym katalogu) opisanych w „Przewodniku po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych” pod redakcją Małgorzaty Rybczyńskiej-Królik i Marka Pękały, po uprzednim zwalidowaniu tych metod przez laboratorium je stosujące.

Badanie Wstępne Przedmiotu.

Sekcja Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uczestniczy w międzynarodowych testach biegłości w zakresie identyfikacji daktyloskopijnej i wizualizacji śladów.

CTS -Collaborative Testing Services, Inc.

 

   
 • wyniki testu z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej
  wyniki testu z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej