Pracownia Badań Chemicznych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Chemicznych

I. Badania substancji psychotropowych i środków odurzających.

 1. Identyfikacja substancji psychotropowych i środków odurzających i prekursorów.
 2. Określanie rodzaju konopi w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu narkomani.
 3. Identyfikacja metod produkcji narkotyków.

II. Badania wyrobów alkoholowych i środków drażniących

 1. Badania jakościowe wyrobów alkoholowych.
 2. Oznaczanie zawartości etanolu w wyrobie alkoholowym.
 3. Identyfikacja środków drażniących.

III. Badania mikrośladów

 1. Badania porównawcze mikrośladów.
 2. Ujawniania oraz zabezpieczanie mikrośladów do dalszych badań.
IV. Badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego.
 1. Badanie zawartości alkoholu we krwi metodą chromatografii gazowej.
 2. Badanie zawartości alkoholi w innych płynach ustrojowych
 
Analizy przeprowadzane są zgodnie z metodyką badawczą CLKP "Metodyka oznaczania jakościowego i ilościowego alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej techniką head-space" nr BJ-Z4-M-1 wydanie II z dnia 14.08.2013r.
 
Pracownia badań chemicznych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi cyklicznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez DGKL Referenzinstitut fur Bioanalytik w Bonn Niemcy pod nr 9900785, otrzymując certyfikat potwierdzający prawidłowość wykonywanych oznaczeń.
 

 

 • Certyfikat
  Certyfikat

 

UWAGA: badania chemiczne nie obejmują analiz toksykologicznych.