Pracownia Badań Biologicznych - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Biologicznych

Zakres zadań pracowni badań biologicznych:

 1. Badania śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA.

 2. Identyfikacja osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA.

 3. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Badania przeprowadzane są zgodnie z procedurą badawczą „Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR” nr HLJ-Pb-01/11/Biol wydanie VIII z dnia 19.01.2018r. akredytowaną przez PCA w kolejno następujących po sobie procesach badawczych.

 • Typowanie i pobór prób do badań genetycznych
 • Izolacja genomowego DNA
 • Ocena ilościowa i jakościowa wyizolowanego DNA
 • Amplifikacja DNA w multipleksowym systemie STR
 • Rozdział amplifikowanych fragmentów DNA
 • Analiza wyników badań DNA

Badania polegają na identyfikacji rodzajowej śladu biologicznego pochodzenia ludzkiego. Najczęściej obiektami badań są ślady krwi, wydzieliny ciała ludzkiego - ślina lub sperma oraz włosy, fragmenty tkanek miękkich i ślady o charakterze kontaktowym. Wykonywane są one zgodnie z instrukcjami badawczymi:

- HLJ-Pb-01-Ib-01/11/Biol - „Typowanie i pobór próbek do badań genetycznych”, wykonywane w oświetleniu naturalnym i sztucznym, w świetle białym i UV, z wykorzystaniem urządzeń powiększających.

Wykrywanie obecności krwi:

- HLJ-Pb-01-Ib-03/11/Biol - „Wykrywanie obecności krwi metodą chemiluminescencyjną,

- HLJ-Pb-01-Ib-02/11/Biol - „Wykrywanie obecności krwi testem papierkowym”,

- HLJ-Pb-01-Ib-05/11/Biol - „Wykrywanie obecności krwi ludzkiej testem immunochromatograficznym” FOB,

Wykrywanie obecności śliny:

- HLJ-Pb-01-Ib-18/11/Biol - „Wykrywanie obecności α-amylazy ludzkiej testem immunochromatograficznym”.

Wykrywanie obecności nasienia (spermy):

- HLJ-Pb-01-Ib-07/11/Biol - „Wykrywanie obecności plemników metodą mikroskopową”,

- HLJ-Pb-01-Ib-08/11/Biol - „Wykrywanie obecności kwaśnej fosfatazy składnika nasienia ludzkiego – testem papierkowym”,

- HLJ-Pb-01-Ib-09/11/Biol - „Wykrywanie obecności antygenu prostaty PSA – składnika nasienia ludzkiego” metodą immunochromatograficzną.

- HLJ-Pb-01-Ib-20/18/Biol - „Wykrywanie obecności semenogeliny – składnika nasienia ludzkiego” 

Wykrywanie obecności moczu:

-  HLJ-Pb-01-Ib-21/18/Biol - „Wykrywanie obecności glikoproteiny Tamm-Horsfall (THP) składnika moczu

 

Typowanie włosów do badań genetycznych przeprowadza się metodą mikroskopową zgodnie z instrukcją nr HLJ-Pb-01-Ib-10/11/Biol .

 

 

Wytypowane do badań genetycznych próbki poddaje się procesowi izolacji DNA, a następnie ocenia się jakość i ilość wyizolowanego DNA zgodnie z instrukcjami badawczymi.

- HLJ-Pb-01-Ib-11/11/Biol - „Izolacja DNA metoda ekstrakcji organicznej”,

- HLJ-Pb-01-Ib-12/11/Biol - „Izolacja DNA metodą absorpcji-elucji”,

- HLJ-Pb-01-Ib-19/11/Biol - „Izolacja DNA metodą magnetyczną półautomatyczną”,

- HLJ-Pb-01-Ib-14/11/Biol - „Oznaczanie ilościowe i jakościowe DNA metodą Real Time PCR”.

W kolejnym etapie przeprowadza się badania wyizolowanego DNA genomowego w regionach niekodujących przy użyciu multipleksowych systemów STR w następujących loci: D3S1358, VWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, Y indel, Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338.

Ponadto wykonuje się oznaczenia loci zlokalizowanych na chromosomie Y: DYS576, DYS3891, DYS635, DYS38911, DYS627, DYS460, DYS458, DYS19, GATA_H4, DYS448, DYS391, DYS456, DYS390, DYS438, DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYF387S1, DYS533.

Zgodnie z instrukcjami:

- HLJ-Pb-01-Ib-15/11/Biol - „Amplifikacja DNA”.

- HLJ-Pb-01-Ib-16/11/Biol - „Elektroforeza fragmentów DNA w analizatorze genetycznym”.

- HLJ-Pb-01-Ib-17/11/Biol - „Definiowanie alleli i analiza profili DNA”.

Materiał porównawczy do badań stanowią wymazy z jamy ustnej i próbki krwi oraz w przypadku materiału zabezpieczonego z nn zwłok dodatkowo włosy z cebulkami i próbki tkanek miękkich.

W pracowni nie wykonuje się badań:

 • Śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego w postaci zębów, kości i włosów nie posiadających dobrze zachowanej części dokorzeniowej,

 • śladów biologicznych pochodzenia zwierzęcego w tym zarówno ich identyfikacji gatunkowej metodami serologicznymi jak i genetycznymi,

 • śladów biologicznych pochodzenia roślinnego,

 • badań mitochondrialnego DNA.

Potwierdzeniem kompetencji personelu pracowni biologicznej Laboratorium do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem badań jest udział w badaniach biegłości.

Pracownia uczestniczy w międzynarodowych testach biegłości organizowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP) oraz atestacji laboratoriów genetycznych organizowanej przez Komisję Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK).