Kierownictwo - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Kierownictwo

 

 Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

 mł. insp. Danuta Ulewicz

     

 

 

Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego

podinsp. Tomasz Mrzygłód