Kierownictwo - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Kierownictwo

     

Z-ca Naczenika

Naczelnik LK podinsp. Danuta Ulewicz

      Podinsp. dr n. med. Danuta Ulewicz absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, służbę w Policji rozpoczęła w 1994 r. w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi. W 1996 r. ukończyła Studium  Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w WSPol. w Szczytnie. W 1999 r. uzyskała uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań i opiniowania w zakresie biologii klasycznej w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, a w 2001 r. uprawnienia z genetyki sądowej. W 2007 r. uzyskała tytuł dr n. med. z zakresu biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2010 r. pełniła funkcję kierownika Sekcji Biologii i Chemii w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi.  Od 2013 r. pełni funkcję Pełnomocnika Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi ds. Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy ISO/IEC 17025 oraz audytora wewnętrznego. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe z systemów zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 9000 na Wydziale Zrządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 r. powołana została na stanowisko Z-cy Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. Odznaczona  Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

p.o. Zastępca Naczelnika LK

podinsp. Tomasz Mrzygłód

      Podinsp. mgr analit. med. Tomasz Mrzygłód absolwent Wydziału Farmacji, Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi, służbę w Policji rozpoczął w 1996 r. w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi. W 1998 r. ukończył Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w WSPol w Szczytnie. W 2000 r. uzyskał uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań i opiniowania w zakresie biologii klasycznej w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, a w 2001 r. uprawnienia z zakresu genetyki sądowej. Od 2010 r. jest audytorem wewnętrznym w Laboratorium, od 2013 r. pełni funkcję Kierownika Technicznego w obszarze badań biologicznych LK KWP w Łodzi. Od 2016 r. pełnił funkcję kierownika Sekcji Biologii i Chemii LK KWP w Łodzi. Od 2017 r. powołany został na stanowisko Z-cy Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant".