Kierownictwo - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Kierownictwo

 

 Naczelnik LK 

 mł. insp. Danuta Ulewicz

     

 

 

Zastępca Naczelnika LK

podinsp. Tomasz Mrzygłód