PCA - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 r. na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM), przejmując pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym: ponad 430 udzielonych akredytacji; wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel;sprawdzone procedury działania; obszerną bazę auditorów; kontakty międzynarodowe.

Zarówno Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (kontynuujące działalność swojego poprzednika - Centralnego Biura Jakości Wyrobów), jak i Główny Urząd Miar prowadziły wcześniej przez wiele lat odpowiednio:

ocenę i upoważnianie laboratoriów badawczych dla potrzeb certyfikacji - w oparciu o Przewodniki ISO/IEC Nr 25 oraz ISO/IEC Nr 45;ocenę i upoważnianie laboratoriów pomiarowych dla potrzeb krajowej infrastruktury metrologicznej.Pierwszy certyfikat akredytacji wydany w wyniku procesu akredytacji, zgodnego z wymaganiami norm europejskich serii 45000, został przyznany laboratorium badawczemu w 1992 r., jednostce certyfikującej w 1993 r., laboratorium wzorcującemu w 1997 r., jednostce kontrolującej w połowie 2000 r.

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42 
01-382 Warszawa
NIP: 951-19-98-004
Regon: 017168960

 

Źródło: PCA