Akredytacja - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Akredytacja

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Zatem akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą, w tym wypadku PCA, kompetencji organizacji do wykonywania określonych zadań. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą laboratoria jest Polskie Centrum Akredytacji.

 

Zakres akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi nr AB 1422

Nr AB 1422
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 7 Data wydania: 13 kwietnia 2018 r.
 
Link do strony źródłowej PCA- zakres akredytacji w PDF
 
 
 
Pracownia Badań Biologicznych
 
Przedmiot badań/wyrób: Materiał pochodzenia ludzkiego: tkanki, płyny ustrojowe
 
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda: Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego. Cechy swoiste materiału biologicznego. Metoda: immunochromatograficzna,       
                                                                                 biochemiczna.
Indywidualizacja śladów biologicznych. Analiza DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną
 
Dokumenty odniesienia: Pb-01/11/ Biol  wydanie VIII z dnia 19.01.2018 r.

 

Pracownia Badań Daktyloskopijnych
 
Przedmiot badań/wyrób: Podłoża - nośniki śladów linii papilarnych
 
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda: Wizualizacja śladów daktyloskopijnych
Techniki:
- Badania wizualne
- DFO
-Ninhydryna
- 1,2 IND
- Polimeryzacja cyjanoakrylanów
- Proszki daktyloskopijne
 - Wet powder
- Small Particle Reagent (SPR)
- Amido Black
- Hungarian Red
- DMAC
- Thermanin
- Basic Yellow 40
                                                    
 
Dokumenty odniesienia: Pb-14/05/Daktyl wydanie III z dnia 19.01.2018 r.
 
 
Przedmiot badań/wyrób: Odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni
 
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda: Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych
Dokumenty odniesienia: Pb-05/04/Daktyl wydanie VIII z dnia 22.09.2015 r.