PRACA W LABORATORIUM - Aktualności - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Policyjny radiowóz i funkcjonariusz

PRACA W LABORATORIUM

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSTĄPIENIA DO SŁUŻBY W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM KWP W ŁODZI.

 

Zapraszamy chętnych do wstąpienia do Służby w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi

Niezwykle interesująca i ciekawa praca, ciągłe podnoszenie kwalifikacji,

praca w wysoce wykwalifikowanych zespołach z różnych dziedzin kryminalistyki...

 

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

tel. 42 665 12 20; 42 665 12 21          e-mail : lk@ld.policja.gov.pl

 

 

www.lk.lodzka.policja.gov.pl