Policyjny radiowóz i funkcjonariusz

SEMINARIUM " MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE"

W dniach od 1 do 3 lipca 2019 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyło się Seminarium nt. " MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE". W seminarium udział wzięli wojewódzcy koordynatorzy do spraw techniki kryminalistycznej oraz specjaliści wydziałów dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych z całego kraju. W trakcie pierwszego dnia prowadzonego seminarium swoje wykłady prowadzili mł. insp. Robert Rodziewicz, dr Ewa Zielińska - Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Joanna Żelazna - Wieczorek - Kierownik Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Marek Bogusz - ZMS WUM oraz nadkom. Iwona Bogusz Zakład Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie. Drugiego dnia prowadzone były zajęcia praktyczne, których założeniem było prowadzenie oględzin miejsca znalezienia zwłok w środowisku wodnym, pobieranie próbek wody jako materiału porównawczego oraz ćwiczenia z zakresu obserwacji żywych okrzemek w mikroskopie świetlnym i sposoby utrwalania pobranych prób. Trzeciego dnia trwania seminarium miało miejsce omówienie oględzin oraz panel dyskusyjny nt. " Czy zawsze obecność okrzemek może świadczyć o utonięciu?, A co jeśli okrzemek w płucach nie stwierdzono?, Nietypowe przypadki z praktyki ZMS w Warszawie. Uczestnikiem seminarium reprezentującym Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi był wojewódzki koordynator d/s techniki kryminalistycznej Tadeusz Ryter.